Насловна
Контакти
 

Контакт податоци

Снабдување Центар ДООЕЛ Скопје
Адреса: Бул.Партизански Одреди бр.22 – 1000 Скопје
Телефон : 02/3204-410
Факс: 02/3204-411
e-mail: contact@snabduvanjecentar.mk

 

Службени лица за комуникација со потрошувачи

Грижа за корисници: 3204-426; 3204-427; 3204-429; 3204-760; 3204-761

Грижа за големи корисници: 3204-420

Одделение за правни работи: 3204-413

Архива: 3204-415

Одделение за потрошувачи и фктурирање: 3204-416; 3204-417; 3204-424

Одделение за евиденција на уплати: 3204-419; 3204-422

Службено лице за посредување со информации од јавен карактер: 3204-410 факс: 3204-411

ПРИЈАВА НА ДЕФЕКТИ И ТЕЧЕЊЕ: 3076-200

 

 

Снабдување Центар ДООЕЛ - Скопје, 02 / 3204 - 410, contact@snabduvanjecentar.mk